Κεντρικό μενού

Ibico 212x

Περιγραφή

Ibico 212x

12 ψηφία, μεγάλη ανακλινόμενη οθόνη LCD, μεγάλα – ψηλά πλήκτρα, μετατροπή EURO, λειτουργία ΤΑΧ (+ / -), λειτουργία COST – MARGIN – SELL, μνήμη 3 πλήκτρων, πλήκτρο %, τετραγωνική ρίζα, backspace, πλήκτρο (00), επιλογή δεκαδικών, επιλογή στρογγυλοποίησης, auto-off, διαστάσεις σε mm: 190x140x32.