Κεντρικό μενού

Ibico 210x

Περιγραφή

Ibico 210x

10 ψηφία, μεγάλη ανακλινόμενη οθόνη LCD, απαλό πληκτρολόγιο, μετατροπή EURO, μνήμη 3 πλήκτρων, πλήκτρο %, αλλαγή πρόσημου, τετραγωνική ρίζα, backspace, πλήκτρο (00), επιλογή δεκαδικών, auto-off, διαστάσεις σε mm: 166x104x11.