Κεντρικό μενού

Kaizer

  • 727

    Ειδικής τεχνοτροπίας και λογικής υπολογιστής με οθόνη δύο γραμμών, 10 ψηφία, σκληρό πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα, ηλιακό & μπαταρίας, τετραγωνική ρίζα, λειτουργία x2, πλήκτρα παρενθέσεων, λειτουργία insert & delete, μνήμη 4 πλήκτρων, μετακίνηση του cursor με 4 πλήκτρα – βελάκια, δυνατότητα επανάκλισης στην οθόνη προηγούμενων πράξεων, διαστάσεις σε mm: 141x75x11. Ακολουθεί αριθμητικό κανόνα και ενδείκνυται και σε μαθητές δημοτικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς

    727
  • 742 D

    Οθόνη με γράφημα, 10 + 2 ψηφία, σκληρό πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα, ηλιακό & μπαταρίας, 9 μνήμες 79 βημάτων, υπολογισμοί σε κλάσματα, τριγωνομετρικές λειτουργίες, υπολογισμοί σύνθετων αριθμών, υπολογισμοί base-in και πολλές ακόμη λειτουργίες, διαστάσεις σε mm: 160x80x11

    742 D