Κεντρικό μενού

Συνθετικά Μηχανήματα

 • Collator UC 1100

  Συνθετική μηχανή δέκα θέσεων για χαρτί 35 έως 210gr για τις θέσεις 1 & 10 και 35 έως 160gr για τις θέσεις 2 έως 9, με πολύ μεγάλη ταχύτητα έως και 60 σετ / λεπτό, με minimum διάσταση χαρτιού 95 x 150mm, maximum διάσταση 328 x 469mm, ηλεκτρονικό display προγραμματισμού, counter και δυνατότητα σύνδεσης με τα μηχανήματα booklet-makers και κοπτικα της Uchida.

  Περισσότερες πληροφορίες

 • AeroCollate

  Συνθετική μηχανή οκτώ θέσεων με τροφοδοσία αέρα [Upper Belt Suction] για χαρτί από 45 έως 300gsm, με πολύ μεγάλη ταχύτητα λειτουργίας έως και 4.000 σετ / λεπτό, με minimum διάσταση χαρτιού 120 x 210mm, maximum διάσταση 364 x 515mm, ηλεκτρονικό display προγραμματισμού, counter και δυνατότητα σύνδεσης με τα μηχανήματα booklet-makers και κοπτικα της Uchida.

  Περισσότερες πληροφορίες

 • Air Suction Collator JT 820

  Συνθετική μηχανή οκτώ θέσεων τροφοδοσίας για χαρτί από 24 έως 210gr, μεγάλη ταχύτητα λειτουργίας έως και 3.600 σετ την ώρα, minimum διάσταση χαρτιού Β5 [182 x 257mm], maximum διάσταση Α2 [469 x 636mm], ηλεκτρονικό display προγραμματισμού, αυτόματη ρύθμιση της πίεσης στις θέσεις τροφοδοσίας, counter και δυνατότητα σύνδεσης με τα μηχανήματα booklet-makers και κοπτικα της Uchida.

  Περισσότερες πληροφορίες