Κεντρικό μενού

Opus Masterpress EMD Deep

Περιγραφή

Opus Masterpress EMD Deep

Επαγγελματικό, ηλεκτρικό μηχάνημα χρυσοτυπείας - βαθυτυπείας, με μεγάλη επιφάνεια εκτύπωσης 218x308 cm, με βαθύτερη απόσταση 32cm από το κορμό του μηχ/τος σε σχέση με το Masterpress EMD, ρυθμιζόμενη πίεση, νέα σύστημα ηλεκτρικής μετακίνησης του ρολού χρυσοτυπείας με δυνατότητα προγραμματισμού του βήματος, ρύθμιση θερμοκρασίας, χρονομέτρηση με ακουστική ειδοποίηση, ρυθμιζόμενη επιφάνεια εργασίας με δυο οδηγούς γωνιάσματος και 12 οδηγούς ρύθμισης ύψους, ηλεκτρονικό display, δυνατότητα χρήσης κλισε και γραμμάτων, μεταλλική επιδαπέδια βάση και νέα ακόμη πιο στιβαρή μεταλλική κατασκευή.