Κεντρικό μενού

FastBind EVA XT

Περιγραφή

FastBind EVA XT

Επαγγελματικό μηχάνημα περιμετρικής θερμοκόλλησης ρευστής κόλλας για βιβλια μέγιστης διάστασης 32x45,5cm και μέγιστου παχους ράχης εως και 45mm [450 φύλλων 80gsm]. Δυνατότητα βιβλιοδεσίας soft cover με εξώφυλλα από χαρτόνι εως 400gr, σκληρά καλύματα, «strips» (ταινία) και «tear-off» (μπλόκ & συνταγολογια). Παρέχει μεγάλη ταχύτητα βιβλιοδεσίας (2-3 βιβλία/λεπτό, 120-180 βιβλία/ώρα), δυνατότητα χάραξης χωρις υπολειματα των πρός βιβλιοδεσία φύλλων για ακόμη πιο ισχυρή κόλληση, ειδικά στις δυσκολότερες ποιότητες χαρτιού, πολύ χαμηλό κόστος βιβλιοδεσίας, ειδικό πρωτοποριακό σύστημα για ισχυρότατη κόλληση ακόμη και σε δύσκολες ποιότητες χαρτιού, πλήρες άνοιγμα (180 μοίρες) των βιβλιοδετημένων εντύπων, πολύ ευέλικτη λειτουργία, compact μέγεθος, πολύ καλή και στίβαρη ποιότητα κατασκευής.

Φωτογραφίες

FastBind EVA XT
FastBind EVA XT
FastBind EVA XT