Κεντρικό μενού

Μηχανήματα Άυξησης Παραγωγής

 • APES (Auto Paper Ejection System)

  Ειδικό ηλεκτρικό μηχάνημα, συνοδευτικό των διατρητικών μηχανημάτων RHIN-O-TUFF. Τοποθετείται αριστερά από την μηχανή διάτρησης, συγχρονίζεται μαζί της και τραβάει αυτόματα την δεσμίδα των φύλλων, αμέσως μόλις διατρηθούν, στιβάζοντάς τα αριστερά, αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγή της κάθε συσκευής, έως και 45%.

  Περισσότερες πληροφορίες

  APES (Auto Paper Ejection System)
 • PAL (Pick A Lift)

  Ειδικό ηλεκτρικό μηχανημα, συνοδευτικό των διατρητικών μηχανημάτων RHIN-O-TUFF. Τοποθετείται πάνω από την μηχανή διάτρησης, συγχρονίζεται μαζί της και σηκώνει αυτόματα με ειδικό σένσορα – ακίδα  την ανάλογη ποσότητα φύλλων προς διάτρηση, αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγή της κάθε συσκευής έως και 28%.

  Περισσότερες πληροφορίες

  PAL (Pick A Lift)
 • Auto Punch Station

  Συνδυασμός των μηχανημάτων HD 7700 ULTIMA, APES 14 και PAL 14 πού αυξάνει την παραγωγή έως και 75%.

  Περισσότερες πληροφορίες